Utvandringen til Amerika fra Fjelberg

Olie Thompson var født i Arnavik 29.september 1877. Foreldrene Torbjørn og Pernilla Sjøstuen flyttet til Fjelberg da Olie var tre år. I 1891 dro familien til Amerika. Olie var da 14 år gammel.

olie thomson

Olie Thompson og Martha Andrea Øvrevik giftet seg i Fjelberg kirke i september 1914 og drog like etter til Amerika.


Han tok senere navnet Thompson og arbeidet i Iowa og Minnesota.
I 1913 reiste han tilbake til Fjelberg og året etter gifter han seg med Martha Andrea Øvrevik (f. 17.aug 1888) i Fjelberg kirke. Sammen drar de tilbake til Amerika høsten 1914. Også Marthas søster blir med.

Olie ble partner i «Hillside Treshing Company», et firma som først ble oppløst i 1940.

Olie Thompson døde i 1942 mens Martha levde til 1964.
De hadde to sønner og fire døtre.