Faste utstillinger

Utvandringen til Amerika fra Fjelberg

Olie Thompson var født i Arnavik 29.september 1877. Foreldrene Torbjørn og Pernilla Sjøstuen flyttet til Fjelberg da Olie var tre år. I 1891 dro familien til Amerika. Olie var da 14 år gammel.

Historiske rom

I hovedhuset er det innredet tre historiske rom tilegnet tre prester som bodde i prestegården i mange år: