Lyssiv / Knappsiv

I tilknyttning til litteraturseminaret 2008 ble det foretatt ekskursjon til Romsa, hvor prof. i botanikk, Peter Emil ­Kaland demonstrerte tradisjonen med utnyttelse av lyssiv/knappsiv (veikgras). Det var barna på gården som i gamle dager hadde oppgaven med å lage veke til tran­lamper og talglys av det luftfylte vevet som fyller det hule strået.

PeterEmilKaland.jpg