Buksbom

Forskning viser at buksbomhekken på ­Fjelberg kan være enestående i Skandinavia

Per Harald Salvesen ved Arboretet på Milde har forsket på Buksbom i flere år. Planten forbindes gjerne med de gamle store parkanleggene i Europa som Versailles og rundt Wien. Forekomstene i Norge befinner seg i ytterkanten av funnområdet. Det er derfor spesielt at det er norske botanikere som er langt fremme med disse undersøkelsene og som presenterer resultatene i internasjonale publikasjoner.

Buksbomen fra Fjelberg som er nevnt og avbildet kan være plantet på 1930-tallet. Dersom det viser seg at dette genetisk sett er samme sort som ‘Planifolia’, er det et lite mysterium hvordan den er havnet på Fjelbergøy. Man har ikke funnet tilsvarende andre steder i Norge, og ‘Planifolia’ må regnes som en sjeldenhet ellers i Europa. Den nevnes i litteraturen på slutten av 1800-tallet, men gikk tydeligvis ut av bruk og forsvant. Den ble «gjenoppdaget» på 1950-tallet i en gammel hage i Tyskland.

Under­søkelsene fortsetter, men det har ikke lykkes å få fatt i autentisk materiale av ‘Planifolia’ fra kilder på kontinentet ennå, slik at vi kan sammenlikne i kultur side om side.

 

Bukdebomhekken

 

At det finnes over 30 ulike treslag på Fjelberg var overraskende for mange.