Peter Paul Rubens og altertavlen

I Fjelberg kirke er det en malt altertavle med motiv fra Nattverden.

Bildet er en kopi etter den flamske barokkmaleren Peter Paul Rubens (1577-1640) og hans Nattverden som i dag befinner seg i museet Pinacoteca di Brera i Milano i Italia. Vi kjenner ikke til hvem som har malt altertavlen i ­Fjelberg kirke, men bildet kan være gjort av en omreisende kunstner, eller det kan være importert.

rubens_jesus.jpg


I kunsthistorien er det vanlig å se fremstillinger av Nattverden hvor vi ser rett mot bordet med Kristus sentralt plassert og apostlene gruppert på hver side av ham. Renessansemaleren Leonardo da Vinci sin fremstilling er kanskje det mest kjente referansebildet. Rubens forholder seg til denne tradisjonen, og som Leonardo viser han oss det øyeblikket hvor Jesus nettopp har fortalt apostlene at en av dem kommer til å svike ham.  Det skaper en særlig emosjonell situasjon hvor disiplene uttrykker både forskrekkelse, undring og vantro. På barokkens vis bruker Rubens en claireobscure lyssetting som understreker dramaet i motivet. Kunstneren klarer også å forsterke og understreke det emosjo­nelle ved linjespill og lys-mørke kontrastene i disiplenes klesdrakt. I maleriet er fargebruken også signifikant. Jesu røde kjortel viser til blodet og livet. Rommet dette foregår i er nøye regissert. Den sentrale og opplyste bordscenen er satt i kontrast mot et mørke hvor arkitektur­detaljene forsvinner inn i bakgrunnen. Jesus har en skinnende glorie som er diagonalt forbundet med to brennende stearinlys på et konsollbord til høyre over forsamlingen. Disse lysene flankerer og lyser opp en oppslått bibel og kaster sitt skinn over gruppen rundt bordet. Bibelens profeti om Frelserens komme er altså til stede. I dette maleriet har Rubens lagt vekten på å fremstille felles­skapet og samhørigheten. Siden det er snakk om «det hellige måltid», er bildet også et symbol for kontakten mellom menneskene og Gud. Apostlene er tett samlet om Kristus, og det er tydelig markert, både ved lyssetting og plassering at Judas faller utenfor fellesskapet og troens frelse. Han sitter på vår side av bordet, men vi kan oppnå frelse gjennom Jesus Kristus og hans offer.

Rubens bilde kan dateres til 1630. Det finnes en forstudie av motivet i Pushkinmuseet i Moskva, mens originalen altså befinner seg i Milano. Rubens var en av barokkens viktigste kunstnere. Han var en av sin epokes viktigste malere og er kjent for en rekke altertavler, historiemalerier, portretter og landskaper. Rubens ble inspirert av antikken og Italias renessansemestere. Rubens var en skattet kunstner ved hoffene både i Spania, England og Nederland. Han utviklet et meget stort kunstnerverksted, slik at han kunne påta seg alle sine oppdrag. Den store mesteren hadde mange svenner som kunne hjelpe ham med å utføre kunst­verkene, også uten at mesteren selv var til stede. Kunstverkenes verdi kan graderes etter hvor mye Rubens selv har utført av sine verk. Dette var en form for masseproduksjon som bare var mulig å gjennomføre på grunnlag av utførlige studier og skisser fra mesterens
hånd. For å sikre seg mot piratkopiering utførte Rubens også sine viktigste og mest populære verk i grafiske versjoner. Disse ble spredt i stort antall og fant gjerne veien til steder hvor billedkunst var en sjeldenhet, slik som i Norge. Da Rubens Nattverden ble risset inn i trykkplaten var det en eksakt kopi etter originalen. Da det ble trykket kom motivet frem speilvendt. Da altertavlen i Fjelberg kirke ble malt, kopierte kunstneren et grafisk blad og altertavlen fremstår derfor som en speilvendt variant av Rubens’ maleri.

Knut Ormhaug