Politiseminar

I midten av april var en ledergruppe fra Haugaland og ­Sunnhordland politidistrikt på seminar. Om den foreslåtte ­ ­farts­kontrollen­ på bygde­veien ble gjennomført vites ikke!

Politiseminar

 

Reidar Gaupås, lensmann i Karmøy lensmannsdistrikt, Bernt Norvalls, politi?overbetjent - leder av PST/Utlendingsenheten, Modolf Haraldseid, administra?sjonssjef, Edgar Mannes, politiinspektør - leder av Felles operativ enhet

Kaare Songstad, politimester, Odd ?Harald Hovland, lensmann i Stord lensmannsdistrikt, Ingvar Gjærde, lensmann i Etne/Vindafjord lensmannsdistrikt

Foran: Gro Rossehaug - politiinspektør - leder av Påtaleenheten.

De av ledergruppen som ikke var til stede: Jørn Olav Schjelderup, ?politistasjonssjef Haugesund politi?stasjon, Rune Hollekim, lensmann Sauda/Suldal lensmannsdistrikt.