Landsstevne Norsk Misjonsallianse

Hver annen pinsedag siden 1958 har Norsk Misjonsallianse holdt landsstevne i prestegarden. Den tradisjon har Stiftelsen holdt i hevd siden starten i 1982.

Pinsesevne