Litteraturseminar - 2009

Litteraturseminar i juni tok utgangspunkt i Torborg Nedreaas sin bok «Musikk fra en blå brønn»
Litteraturseminar i juni tok utgangspunkt i Torborg Nedreaas sin bok «Musikk fra en blå brønn»

Ingrid Nielsen var foredragsholderSvært mye av Herdis’utvikling i Musikk fra en blå brønn erbestemt av hennes forhold til foreldrene og deres nye part-nere og av de innbyrdes relasjonene mellom disse firevoksne. Herdis opplever de voksnes og især moras hem-meligheter og løgner som onde gåter; og disse gåteneleder fram til skilsmissen. Men også etter samlivs bruddeter de voksne i ubalanse, og deres ustadige og ubereg-nelige oppførsel mot Herdis fører til stadig nye kriser ogofte dramatiske situasjoner. Et nytt vendepunkt kommermot slutten da Herdis flytter fra faren til mora og Elias. Hosstefaren finner hun en støtte og omsorg som faren aldri hargitt henne. Skjønt forholdet til mora fortsatt er konfliktfylteer Herdis mot slutten av romanen bedre rustet til å ta imotnye gåter i møtet med det voksne livet som hun snart stårpå terskelen til i sin egen utvikling.

 

Ingrid Nielsen (tilknyttet UiB) var foredragsholder