Litteraturseminar - 2009

Litteraturseminar i juni tok utgangspunkt i Torborg Nedreaas sin bok «Musikk fra en blå brønn»
Ingrid Nielsen var foredragsholder

 

Ingrid Nielsen (tilknyttet UiB) var foredragsholder