Litteraturseminar - 2008

Litteraturseminar i juni tok utgangspunkt i Torborg Nedreaas sin bok «Musikk fra en blå brønn»

utdrag fra boken «De ti sannheter» av Åsfrid Svensen (bakgrunnslitteratur)

Ingrid Nielsen var foredragsholder

 

Ingrid Nielsen (UiB) var foredragsholder