Litteraturseminar - 2008

Litteraturseminar i juni tok utgangspunkt i Torborg Nedreaas sin bok «Musikk fra en blå brønn»

utdrag fra boken «De ti sannheter» av Åsfrid Svensen (bakgrunnslitteratur)

Ingrid Nielsen var foredragsholderSvært mye av Herdis’utvikling i Musikk fra en blå brønn er bestemt av hennes forhold til foreldrene og deres nye partnere og av de innbyrdes relasjonene mellom disse fire voksne. Herdis opplever de voksnes og især moras hemmeligheter og løgner som onde gåter; og disse gåtene leder fram til skilsmissen. Men også etter samlivs­bruddet er de voksne i ubalanse, og deres ustadige og uberegnelige oppførsel mot Herdis fører til stadig nye kriser og ofte dramatiske situasjoner. Et nytt vendepunkt kommer mot slutten da Herdis flytter fra faren til mora og Elias. Hos stefaren finner hun en støtte og omsorg som faren aldri har gitt henne. Skjønt forholdet til mora fortsatt er konfliktfylte er Herdis mot slutten av romanen bedre rustet til å ta imot nye gåter i møtet med det voksne livet som hun snart står på terskelen til i sin egen utvikling.

 

Ingrid Nielsen (UiB) var foredragsholder