Lina Undrum Mariussen

Forfatteren Lina Undrum Mariussen satt våren 2010 i prestegården for å ferdigskrive en diktsamling.

Lina Undrum Mariussen
Noen ord om min faglige bakgrunn: jeg har en mastergrad i litteraturvitenskap fra NTNU Trondheim, og har to års forfatterstudier bak meg fra henholdsvis forfatterstudiet i Bø og forfatterstudiets fordypning i Tromsø. Jeg har sittet som medredaktør i litteraturtidsskriftet Nordahl & eftf. i perioden 2005-2009, og har i flere år vært aktiv arrangør av og bidragsyter under litteraturarrangementene til kulturfestivalen Volum i Elverum, hvor jeg kommer fra.
l januar 2010 mottok jeg et stipend på kr. 25.000,– fra Sparebanken Hedmarks Kunst­fond for å fordjupe meg i egen skriving. Deler av disse midlene brukte jeg til å ta ut permisjon fra jobben min og betale for et skrive­opphold på Fjelberg prestegård. Jeg arbeider med ei diktsamling som etter planen skal komme ut i 2011, og fant godt og stille arbeidsmiljø på Fjelberg, med fine tur­muligheter. Noen lure litte­rære tanker har nok dukka opp både ved pulten på presten de Seues rom, i grua på kjøkkenet inntil peis­varmen, og under vandringa rundt på øya. Så får vi se hvordan det hele til slutt blir seende ut på papir og mellom permer!
Jeg er sekretær for Kulturdepartementets jury for priser til barne- og ungdomslitteratur, og holder kontakt med alle norske forlag som sender inn bøker til vurdering av juryen.

 

Barnebokinst