Kontakt oss

Nærme opplysninger og avtale om leie, omvisning og arrangementer fås ved henvendelse til:

Truls Grung,

5459 Fjelberg, 
Tlf. 93 00 59 60 
e-post: truls.grung@kraemmerhuset.no

Tilsynshavende:

Even Landa,

5459 Fjelberg, 
Tlf. 41 63 00 10

Design, oppsett og programmering © Grieg Medialog A.S