Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner
Du er her: Forside Allsidig bruk Seminarvirksomhet Biskop og proster i Prestegarden 2010
Personlige verktøy
Logg inn

Biskop og proster i Prestegarden 2010

Stavangerbispen Erling Pettersen og prostar i Rogaland bispedøme var onsdag og torsdag samla i Fjelberg prestegard. To gode arbeidsdagar, slår prost i Sauda, Arne O. Øystese, fast.

Biskop og prester

Prostekolegiet samla på prcstegardstrappa. Framme til høgre biskop Erling J. Pettersen. Dei andre på biletet er prost Ame O. Øystese, Sauda, konsulent hjå biskopen Harald Svendsen, prost Kåre Mjølhus, Dalane, prost Ludvig Bjerkreim, Sandnes, prost Hege Gaard, Karmøy, prost Norod Stavenjord, Haugesund, prost Jessry Huseby, Søre Ryfylke, prost Sigfred Sørensen, ytre Stavanger, domprost Berit M. Andersen og prost Kjell Børge Tjensland, Jæren.


- Arieg har prostane fem seks samlingar der biskopen er med, forklarar Øystese. At me denne gongen la samlinga til Fjelberg lyt vel gjeme eg ta på meg. Eg er frå for kjend i Fjelberg innel prosten som har far snui ei tid varsokin'[)n'st i Kvinnin-rad.

- Kni trnui har de liatt under denne samlinga?

- Kort, fortalt, så kan det vel seiast slik: Dagsaktuelle saker og strategidroftingar. Utveksling av erfaringar har vore eit viktig grunnlag for strategidraftingane, forklarar Oystese som understrekar at slike samlingar er viktige som inspirasjonskjeldetil vidare arbeid.

-Sidan biskopen var med under samlinga var det for å lytta til prostane sine drøftingar?

- Ja, det og. Men biskopen er også vår overordna og viktig rådgjevar. Såleis er det trygt og godt å ha biskopen med. Han orienterte oss om saker som er aktuelle på landsbasis.

- Englekurs og evne til å ha kontakt med dei døde har vore brennheit terna i riksavisene den siste veka. Var prinsesse Martha Louise og hennar verksemd tema under samlinga i Fjelberg prestegard,

- Det var det ikkje, forsikrar prost Ame O. Øystese.

Då biskop, prostar og rådgjevarar hjå piskopen stilte på prestegardstrappa for fotografering under ein kort pause i dieftingane, kom det fram eit samstemt utsegn. Fjelberg er ein fantastisk plass.

Tekst/foto:
Torøeov Sydnes

Design, oppsett og programmering © Grieg Medialog A.S